Znanstveno/stručni projekt Pietas et Fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji je, suvremenim medijskim žargonom rečeno, spin-off[1] velikog znanstvenog projekta ET TIBI DABO: Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. (http://donart.uniri.hr/) kojeg podupire Hrvatska zaklada za znanost.

Tijekom posljednjih desetljeća, istraživanja povjesničara umjetnosti koji se bave razdobljem ranog novog vijeka sve su se češće i sustavnije okretala problematici konteksta nastanka umjetničkog djela te načinima na koji oni utječu na njegovo oblikovanje, stil, formu i sadržaj. Pitanje je naručitelja, u tom smislu, jedno od najvažnijih prvenstveno stoga što su gotovo sve umjetnine i predmeti primijenjene umjetnosti nastali u Europi od 1300. do 1800. godine rezultat narudžbi, a tek iznimno autorove želje za stvaranjem. Stoga je cilj oba projekta stjecanje novih spoznaja o tome tko je bio naručitelj pojedinih umjetnina, kako su njegove želje, bogatstvo i društvene veze utjecale na izbor umjetnika, na stil i izgled djela, na izbor ikonografske teme i drugo. Tijekom dosadašnjeg istraživanja utvrdili smo da se o naručiteljima djela tijekom renesanse i baroka na području Istre, Kvarnera i sjeverne Dalmacije zna daleko manje nego li se očekivalo. Utvrdili smo da postoji izuzetno velika količina arhivskih dokumenata koje povjesničari umjetnosti uopće nisu čitali ili su pak pročitani manjkavo, odnosno netočno. Utvrdili smo, nadalje, da novije spoznaje o naručiteljima ili umjetnicima objavljene u inozemstvu mogu baciti sasvim novo i puno preciznije svjetlo na domaću situaciju.

Kao grad na razmeđi dvaju velikih povijesnih političkih tvorevina i velikih kulturnih krugova, Venecije i Habsburškog carstva, Rijeka je u ranom novom vijeku zrcalila ukus svojih brojnih privremenih i stalnih stanovnika: trgovaca, pomoraca, klerika, plemića i predstavnika vlasti. Neke od najvrjednijih umjetnina koje se i danas nalaze u gradskim crkvama ili muzejskim institucijama, svoje postojanje mogu zahvaliti upravo pobožnosti ili želji za samo-promidžbom takvih istaknutih pojedinaca. Cilj je projekta bio informirati kako široku, tako stručnu javnost o novim spoznajama vezanim uz pojedine umjetnine i naručitelje te senzibilizirati cijelu zajednicu na važnost čuvanja i zaštite lokalne umjetničke baštine.

Projekt Pietas et Fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji trajao je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018. te se sastojao od terenskog istraživanja voditeljice i suradnika, što je rezultiralo znanstvenim člancima (vidjeti na stranicama http://donart.uniri.hr/ i https://www.academia.edu/ pod imenima voditeljice i suradnika), nizom od 6 javnih predavanja u Gradskoj vijećnici te izložbom plakata na Korzu u razdoblju od 22. do 30. studenog 2018. godine. Izuzetno smo ponosni na činjenicu da su izlaganja imali, osim iskusnih istraživača, mladi istraživači na početku karijere, ali i dvije studentice Diplomskog studija povijesti umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci. Važan je rezultat projekta i ova internetska stranica na kojoj se nalaze sažetci i fotografije s predavanja te pdf dokumenti svih 20 plakata prikazanih na riječkom Korzu.

[1] U značenju: nusproizvod ili rezultat većeg projekta.

PietasetFama_deplijan