Zgrada Cassa Comunale di Risparmio, današnja Gradska vijećnica: planovi, investitori, projektanti i izvođači 1914. godine

Izgradnja palače Cassa Comunale di Risparmio bio je jedan od najzanimljivijih i najpoželjnijih projekata za arhitekte, projektante i protomajstore u Rijeci početkom 20. stoljeća. Složeni proces realizacije ove zgrade uključivao je pitanje smještaja u urbanom tkivu gradskog centra, odabir najboljeg idejnog rješenja slijedom javnog natječaja te oblikovanje fasade i interijera. O palači je pisano u više navrata, između ostalog i 2001. godine kada se navodi da je naručitelj bila Ugarska banka Fiume, a autor projekta ing. Bruno Slocovich, da je zgrada podignuta 1914. godine te da projektna dokumentacija nije pronađena. Posljednji put o palači je pisano 2010. godine kada se detaljno opisuje tijek javnog natječaja i polemika oko njezina stilskog rješenja. No, nedavno pronađeni dokumenti što se čuvaju u Državnom arhivu u Rijeci omogućili su niz novih spoznaja i interpretacija vezanih uz ovu građevinu.

 Od trenutka izgradnje, palača Cassa Comunale di Risparmio  doživjela je nekoliko obnova, od kojih je najznačajnija ona sredinom 20. stoljeća kada postaje administrativno sjedište grada Rijeke. Krajem 20. stoljeća se, k tome, događaju dodatne intervencije u njezinom interijeru. Cilj je izlaganja dati potpuniju sliku tijeka gradnje i promjena koje su se događale u zgradi, kao i predstavljanje inženjera Giuseppea Brozovica koji potpisuje sve projekte palače te je odgovoran za nastavak radova nakon odlaska Bruna Slocovicha.