ŽIVOTOPIS

Mario Pintarić, https://portal.uniri.hr/Portfelj/3945

Obrazovanje

2018., magistar povijesti umjetnosti i magistar edukacije povijesti, Filozofski fakultet u Rijeci

Zaposlenje, Ustanova: Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci

2018.- asistent

Sudjelovanje u projektima

03. 2017. – 19. 03. 2021. suradnik na projektu “ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine, podupire HRZZ, IP – 2016-06-1265, http://donart.uniri.hr/

– 1.1.2018. – 31.12.2018. suradnik na projektu: Pietas et fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji podupire Grad Rijeka (predmet: slikarstvo, skulptura, arhitektura i prim. umj. u Rijeci od 1500. do 1915. godine)

-1.10.2018. – 1.10.2019. suradnik na projektu: Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine barokne Rijeke, podupire Sveučilište u Rijeci

Popis postignuća u posljednjih 5 godina

Publikacije:

Damir Tulić, Mario Pintarić “Gli angeli zaratini a Ceregnano: una proposta per Gregorio Morlaiter” Ars adriatica 7 227-236, 2017.

Konferencijska izlaganja:

– 25.10.2018., Giuseppe Minolli – the Donor of the Monumental High Altar in the Former Augustinian Church of St. Jerome in Rijeka, PUBLIC AND PRIVATE COMMISSIONS : Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period, Filozofski fakultet u Rijeci

– 6.9.2018., Portal župne crkve Uznesenja Marijina u Buzetu – tipologija i razvoj motiva lunete s reljefnom školjkom, Buzetski dani 2018., Buzet

– 13.6.2018., Nepoznat inventar srušene crkve svetog Roka u Rijeci, Umjetnička baština ranog novog vijeka u Rijeci, Hrvatskom primorju i Istri nova istraživanja i spoznaje, Filozofski fakultet u Rijeci

– 8.12.2017., Glavni oltar u Veloj crikvi i arhivski podatci o obitelji Orlando Znanstveni skup – Mramor, pigmenti, zlato i svila: luksuzne umjetnine Vele crikve, Filozofski fakultet u Rijeci