ŽIVOTOPIS

Mateja Jerman (https://uniri.academia.edu/MatejaJerman)

E-mail: mateja.jerman.ri@gmail.com

Obrazovanje:

– upisana na doktorski studij humanističkih znanosti, smjer Povijest umjetnosti, Sveučilište u Zadru

– profesor povijesti umjetnosti i povijesti, Filozofski fakultet u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Radno iskustvo:

– od srpnja 2017. – stručni suradnik – konzervator za nepokretne i pokretna kulturna dobra u Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci

od travnja 2017. – administrativni voditelj Integriranog projekta revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci kojeg provodi Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

– od svibnja 2015. do svibnja 2016. – suradnik na stručnom osposobljavanju -konzervator za nepokretnu i pokretnu kulturnu baštinu u Ministarstvu kulture, Upravi za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskom odjelu u Rijeci

– od rujna 2014 – asistent-vanjski suradnik na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Stipendije:

od 2004. do 2009.: Grad Rijeka, Hrvatska                                               

Područja istraživanja:

Primijenjena umjetnost, zlatarstvo, liturgijska srebrnina i zlatnina od 1300. do 1800. godine, nakit

Voditelj projekta:

– 2007. do 2008. – Umjetnost u Dalmaciji od 1400. do 1800. – spomenička baština – putovnica za Europu (sufinanciran od strane Zaklade Sveučilišta u Rijeci i Grada Rijeke)

Sudjelovanja u projektima (u posljednje tri godine):

od travnja 2018. – član istraživačkog tima projekta “Pietas et fama – slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji” financiranog od Filozofskog fakulteta u Rijeci i Grada Rijeke

– od ožujka 2017. – član istraživačkog tima projekta “Naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i Sjevernoj Dalmaciji od 1300 do 1800, financiranog od Hrvatske zaklade za znanost (http://donart.uniri.hr/)

– od veljače 2017. – član istraživačkog tima projekta “Mramor, pigmenti, zlato i svila – luksuzne umjetnine barokne Rijeke”, financiranog od Sveučilišta u Rijeci (http://baroknarijeka.uniri.hr/)

– od kolovoza 2014. do studenog 2015. – član konzultantskog tima Primorsko-goranske županije u implementaciji HERA projekta (financiranog od EU – IPA Adriatic program)( http://www.heradriatic.eu/)

– od travnja 2012. – član organizacijskog odbora znanstveno-stručnog skupa Dijalozi s baštinom koji godišnje okuplja konzervatore i restauratore na Filozofskom fakultetu u Rijeci (http://dijalozisbastinom.wixsite.com/dijalozi)

Sudjelovanja na konferencijama (u posljednje tri godine)

listopad 2018 – The Silver Sculpture of Our Lady of Sorrows from the Church of St. Vitus in Rijeka: Authors and Donors, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Katedre za umjetnost ranog novog vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci (Rijeka)

– lipanj 2018 – Goldsmith Workshops in Venice and Augsburg: Unknown Masters versus Prominent Individual Artists, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Poljske Akademije znanosti (Warsaw)

– lipanj 2018 – Magna Mater Austriae and the Representation of Habsburg Power in the Franciscan Convent on Trsat (Rijeka), međunarodni znanstveni skup u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti (Split)

– svibanj 2018 – Osor očima Thomasa Grahama Jacksona, znanstveni skup u oganizaciji Grada Cresa i Muzeja Grada Cresa (Cres)

– studeni 2017 – Church Treasuries of the Northern Adriatic through the Eyes of Thomas Graham Jackson, međunarodni znanstveni skup u organizaciji Instituta za povijest umjetnosti (Split)

– listopad 2017 – Pulski i porečki biskup Francesco Polesini kao donator umjetnina, znanstveni skup u organizaciji Katedre za umjetnost ranog novog vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci (Rijeka)

– listopad 2015. – Liturgijsko posuđe u Velim Munama i Žejanama, međunarodni znanstveni skup Mune Maksu Pelozi u organizaciji Katedre Čakavskog sabora Općine Mošćenička Draga, Udruge Žejane i Udruge Mladi Mune (Vele Mune)

– listopad 2015. – Liturgijska srebrnina crkve svetog Jeronima u Rijeci, međunarodni znanstveni skup Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci u organizaciji Katedre za umjetnost ranog novog vijeka Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci (Rijeka) 

Publikacije:

Poglavlja u knjizi:

– “Zlatarska umjetnička djela vezana uz obitelj Frankapan”, u: Putovima Frankopana, (ur. Ines Srdoč-Konestra, Saša Potočnjak), Rijeka, 2018., pp. 234.-243.

– “Liturgijska srebrnina”, u: Crkva svetog Mihovila Arkanđela u Žminju (ur. Elvis Orbanić) Žminj, 2017., pp. 142-164

– „Liturgijski predmeti od plemenitih metala na području Vinodola“ i pripadajuće kataloške jedinice, Czriquenicza 1412. Život i umjetnost Vinodola u doba pavlina, (ur. Kudiš Nina), Crikvenica 2012., pp. 113-128; 186-194

Znanstveni radovi (u posljednje tri godine):

– “In hoc signo vinces – o ophodnim križevima u Velim Munama i Žejanama”, Mune Maksu Pelozi, Žejane 2017., pp. 113-136

– “Boljun između lava i orla: prilog poznavanju augsburškog i venecijanskog zlatarstva u Hrvatskoj”, u: Istra u novom vijeku, Pula, 2016., pp. 339-363

– “O razvoju dekorativnog rječnika na mletačkim kaležima sačuvanima u samostanima franjevaca trećoredaca na otoku Krku i Cresu”, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, , pp. 137-150

– “Franjevačka riznica na Trsatu od Schneiderovih istraživanja do novih spoznaja o orlu cara Karla V.” Hrvatski povjesničari umjetnosti 1: ARTUR SCHNEIDER (1879.-1946.) – Zbornik radova znanstveno-stručnog skupa, 2016., pp. 141-160

– “Srebrni zidni svijećnjaci cara Leopolda I. u franjevačkom samostanu na Trsatu”, Ars Adriatica, 2016., pp. 139-154

– Prilog poznavanju liturgijske srebrnine 16. i 17. stoljeća u župnoj crkvi Marijina Uznesenja u Buzetu, Buzetski zbornik, 41, 2015., 127-151

Popis ostalih publikacija te sudjelovanja na skupovima i u projektima: https://uniri.academia.edu/MatejaJerman

Ostale vještine i kompetencije:

Jezici: engleski (C1) i talijanski (B1)

Izvrsne računalne vještine: Microsoft Office, Internet, Adobe Photoshop, WordPress

vozačka dozvola B kategorije