ŽIVOTOPIS

Obrazovanje:

– 2012.–danas – upisan poslijediplomski doktorski studij Humanističke znanost, Sveučilište u Zadru, Hrvatska

– 2009.–2011. – magistar povijesti i povijesti umjetnosti, Filozofski fakultet u Rijeci

– 2006.–2009. – prvostupnik povijesti i povijesti umjetnosti, Filozofski fakultet u Rijeci

Zaposlenje:

– 05/2018. – danas; stručni suradnik – konzervator za pokretna i nepokretna kulturna dobra; Konzervatorski odjel u Rijeci, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Ministarstvo kulture RH

– 03/2013. – 04/20018.; vanjski suradnik, suradnik konzervatora, konzervator povjesničar umjetnosti; Hrvatski restauratorski zavod

– 10/2014. – 10/2015.; asistent – vanjski suradnik; Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci

– 04/2012. – danas; asistent – vanjski suradnik; Odsjek za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci, Sveučilište u Rijeci

Ostale aktivnosti:

– priprema izložbe „Krk, crkva sv. Franje Asiškog, konzervatorsko-restauratorski radovi na oltarnoj pali Sacra conversazione“, organizator: Hrvatski restauratorski zavod, Galerija Garbas, Rijeka, 30. listopada – 7. studeni 2018.

– 2017. – danas; član istraživačkog tima znanstvenog projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine (IP-2016-06-1265) kojeg financira Hrvatska zaklada za znanost. Voditeljica projekta prof.dr.sc. Nina Kudiš.

– 2016.; suradnik na projektu Godina augustinaca u Rijeci, Filozofski fakultet u Rijeci, voditelj projekta doc.dr. sc. Damir Tulić

– 2015.; suradnik na organizaciji međunarodnog znanstveno-stručnog skupa iz područja konzerviranja-restauriranja zidnih slika „Suvremena iskustva u restauriranju zidnih slika“, Draguć-Istra, 8.-10. srpnja 2015., u organizaciji Hrvatskog restauratorskog zavoda i Istarske županije.

– 11/2014.; studijski boravak u Kunsthistorische Institutu u Firenci

– 07/2014. – 09/2015.; suradnik savjetodavne grupe za kulturnu baštinu Primorsko-goranske županije na projektu HERA (EU projekt – IPA Adriatic program)

– 02-05/2014.; suradnik u pripremi stalnog postava Kuće Klović, Grižane, Primorsko-goranska županija, Općina Vinodolska

– 2013. – 2015.) – suradnik na projektu Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci, voditelj projekta prof. dr. sc. Nina Kudiš

– 2012. – suradnik na izložbeno-izdavačkom projektu Criquenitza 1412 – život i umjetnost Vinodola u doba Pavlina u organizaciji Muzeja Grada Crikvenice. Projekt nagrađen godišnjom nagradom Hrvatskog muzejskog društva.

– 2012. – danas – član organizacijskog odbora skupa “Dijalozi s baštinom”. Organizatori: Odsjek za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Rijeci i Nacionalni odbor ICOMOS-a

– 2011. – 2012. – arheološka istraživanja lokaliteta: sv. Petar u Osoru (lipanj 2011.), Fulfinium (srpanj 2011.) georadarsko istraživanje lokaliteta sv. Lovre u gradu Krku (srpanj 2012.). Voditelj istraživanja dr. Morana Čaušević-Bully i dr. Sebastien Bully

Bibliografija:

– Braut I., Majer Jurišić K., Sv. Vid nad Karlobagom – prilog poznavanju srednjovjekovne sakralne arhitekture Podvelebitskog primorja, u: Godišnjak zaštite spomenika kulture Hrvatske 40, 2016., 57-68.

– Braut I., Povratak duša – O aktivnostima projekta Godina augustinaca u Rijeci, u: Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XIII-3/4, 2016., 75-78.

– Braut I. (koautor), Kataloške jedinice br. 4, 7, 10, 12 i 19. , u: 10. obljetnica Restauratorskog odjela Rijeka Hrvatskog restauratorskog zavoda – izbor restauriranih djela, Zagreb, 2016.

– Bistrović Ž., Braut I., Šaina T., Crkva sv. Mateja u Prodolu – primjer oslikane ladanjske crkve s početka 15. stoljeća, u: Portal, godišnjak Hrvatskog restauratorskog zavoda, br. 6, 2015., 41..-52.

– Bradanović M., Braut I., La cappella Frangipane della cattedrale di Veglia, u: Hortus Artium Medievallium, br. 21, 2015., 421.-429.

– Braut I., Restauracija zidnih slika od temeljnih pojmova do suvremenih iskustava, u: Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XII-3/4, 2015., str. 72-77.

– Braut I., Između kasne antike i industrijskog doba – zaboravljena riječka baština, u: Kvartal – kronika povijesti umjetnosti u Hrvatskoj, XI-3/4, 2014., 38.-42.

– Braut I., Istra iz putnih mapa Pietra Nobilea, osvrt, u: Histria, 4, 2014., 185.-189.

– Braut I., “Az grišni diak Branko pridivkom Fučić”, osvrt, u: Histria, 2, 2012., 410.-418.

– Braut I., Skulptura 15. i 16. stoljeća u Vinodolu, u: Criquenicza 1412. Život i umjetnost Vinodola u doba pavlina, Kudiš N. (ur.), Crikvenica, 2012., 81.-90.

– Braut I., kataloške jedinice 1-7, u: Criquenicza 1412. Život i umjetnost Vinodola u doba pavlina, Kudiš N. (ur.), Crikvenica, 2012., 150.-162.

– Braut I., Šegota Lah N., Biti M.; Senzorna mapa grada. Rijeka: jezgra – ambijenti – identiteti, Facultas, 2012.

– konzervatorski i konzervatorsko-restauratorski elaborati različitih objekta (koautor, član stručnog tima): crkva sv. Franje na Komarčaru, Rab; kompleks katedrale Uznesenja BDM, Krk; franjevački samostan sv. Bernardina Sijenskog u Kamporu, Rab; utvrda sv. Nikole, Šibenik; ljetnikovac Sorkočević-Scala, Komolac; stancija Seget, Umag; Biskupski dvorac, Gradec; Stara gradska vijećnica, Rijeka; zapadno krilo H-objekta i Ciglena zgrada u kompleksu R. Benčić, Rijeka; Novi dvorac Zrinskih, Kraljevica; Palača Moretti i Karolinina kuća, Buzet; crkva sv. Jurja, Lovran; crkva sv. Nikole, Buzet; Kaštel, Bakar; crkva sv. Ivana na Krasi, Novi Vinodolski; ostaci crkve sv. Vida, Vidovgrad; 

Javna izlaganja i sudjelovanja na skupovima:

– Majer Jurišić K., Braut I., Nobilis sir Petrus de Zaro, et viri Arbi, Donor of the Franciscan Church of St. Bernardin in Kampor, The 2nd  and international Conference of the Research Project ET TIBI DABO: Commissions and Donors in Istria, Croatian Littoral and North Dalmatia from 1300 to 1800 “Public and Private Commissions: Donors and Works of Art in the Northern Adriatic during the Early Modern Period”, Rijeka, 25.-27. listopada 2018.

– Braut I., Breča kao graditeljski i skulptorski materijal na Rabu u ranom novom vijeku, znanstveni simpozij „XVI. Dani Cvita Fiskovića: Materijalnost umjetničkog djela“, Rab, 26.-29. rujna 2018.

– Braut I., Dvorana gradske vijećnice, II. znanstveno-stručni skup „Creski anali: od starine do današnjih dana“, Cres, 4. svibnja 2018.

– Majer Jurišić K., Braut I., Uloga naručitelja u Rabu u 15. i 16. stoljeću, Prvi skup znanstvenog projekta ET TIBI DABO: naručitelji i donatori umjetnina u Istri, Hrvatskom primorju i sjevernoj Dalmaciji od 1300. do 1800. godine – Umjetnine, naručitelji i donatori, Rijeka, 17.-18. studeni 2017.

– Rušin Bulić A., Braut I., Konzervatorsko-restauratorska istraživanja i radovi na poliptihu sv. Bernardina, javno izlaganje u okviru programa Dani europske baštine 2016., Kampor (o. Rab), 25. rujna 2016.

– Braut I., Ponovna uporaba gotičke i renesansne kamene plastike na Kvarneru, Državni stručni skup za nastavnike likovne umjetnosti i stručnih predmeta iz područja vizualnih umjetnosti i dizajna: Samostalni život umjetnine: što se zbiva s umjetničkim djelima nakon njihova nastanka, Rijeka 2. rujna 2016.

– Braut I., Nadgrobne ploče iz nekadašnjeg augustinskog samostana u Rijeci, skupu s međunarodnim sudjelovanjem: Sedam stoljeća augustinskog samostana u Rijeci, Rijeka, 22.-24. listopada 2015.

– Bradanović M., Braut I., Stone Sculpture of the late 14th and early 15th Century in Kvarner Region, 20th International IRCLAMA Colloquium: Late Antiquity and the Middle Ages in Europe: 20 Years of Research, Poreč, 2. – 6. listopad 2013.

Jezici

Hrvatski – materinski jezik, engleski (C1), talijanski (B1), njemački (A1)

Vještine i kvalifikacije

Vozačka dozvola (B); napredno korištenje računala – Microsoft Office programi, Internet, InDesign

Područje istraživanja

Kamena skulptura, umjetnost kasne gotike i renesanse, arhitektura, konzervacija i restauracija spomenika