Katedra za umjetnost ranog novog vijeka djeluje u okviru Odsjeka za povijest umjetnosti, Filozofskog fakulteta u Rijeci. Njezina predstojnica je prof. dr. sc. Nina Kudiš, a članovi su doc. dr. sc. Damir Tulić i Mario Pintarić, mag. hist. art. Vanjski suradnici su Marin Bolić mag. hist. art., Ivan Braut mag. hist. art., dr. sc. Danijel Ciković, Iva Jazbec Tomaić prof. i Mateja Jerman prof. Djelatnici i suradnici Katedre održavaju nastavu na preddiplomskoj i diplomskoj razini riječkog studija povijesti umjetnosti, a riječ je o obaveznim i izbornim kolegijima koji se bave umjetnošću i primijenjenom umjetnošću od 1400. do 1800. godine te metodologijom znanstvenog istraživanja. U okviru izbornih kolegija studente se nastoji upoznati sa suvremenim temama i specifičnim pristupima u istraživanju umjetnosti ranog novog vijeka. U tom smislu valja istaknuti kolegije Oltarna pala u Veneciji, Venecijanska skulptura 18. stoljeća i Tržište umjetnina.

Članovi i suradnici Katedre izuzetno su aktivni u znanstvenom istraživanju, voditelji su brojnih projekata (vidjeti pod Povezani projekti), intenzivno sudjeluju u radu domaćih i međunarodnih znanstvenih kongresa te objavljuju svoje radove u domaćim i međunarodnim znanstvenim publikacijama. Bave se slikarstvom, skulpturom i primijenjenim umjetnostima u Rijeci, Hrvatskom primorju, Istri i Dalmaciji nastalima od 14. do 19. stoljeća. U posljednje vrijeme predmet njihova istraživanja sve su češće djela venecijanskih i venetskih umjetnika što se nalaze u Veneciji, Venetu ili muzejskim i privatnim zbirkama u Europi i svijetu. Popise i pdf dokumente radova članova i suradnika katedre možete naći na sljedećim internetskim stranicama: https://www.academia.edu/, http://bib.irb.hr/pretrazivanje_jednostavno.