Televizijska kuća Kanal Ri popratila je treće javno predavanje u sklopu projekta Pietas et fama: slavne riječke umjetnine i njihovi naručitelji. Izjave uoči predavanja dali su izlagač Marin Bolić, mag. hist. art (Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci) i prof. dr. sc Nina Kudiš, predstojnica Katedre za rani novi vijek pri Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Snimak pogledajte na sljedećem linku: https://youtu.be/vE7cD7rKofM